Ugdomąją kūno kultūros veiklą vykdo mokytoja, dirbanti pagal neformaliojo švietimo programą Aurika  Celiešienė, jai padeda grupių auklėtojos. Vyksta ir korekcinis darbas individualiai su vaikais turinčiais kūno padėties ir judesio problemų.