Lopšelis – darželis savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros valdybos, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio “Kodėlčiukas” nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos veiklos programa ir kitais teisės aktais.

 

Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Kauno pedagogu kvalifikacijos centras

Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius

http://svietimaskultura.kaunas.lt

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas” ekstremalių situacijų 2019-2020 m. prevencijos priemonių planas

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas” ekstremalių situacijų 2016-2018m. prevencijos priemonių plano vykdymas

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas” ekstremalių situacijų 2016-2018 m. prevencijos priemonių planas ir plano vykdymas