Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka nuo 2020-01-01

Mokesčio tvarkos aprašas su galiojančiais pakeitimais

Maitinimo paslaugos.