Kauno lopšelis-darželis “Kodėlčiukas”

Adresas: St. Raštikio 21, Kaunas LT 50135

Tel. / faks. 37 314073, tel. 37 313985

El. paštas: info@kodelciukas.com

Įstaigos juridinio asmens kodas: 191641967

Savaitės diena Priėmimo valandos Priima
Pirmadienis 16-19 val. Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
Antradienis 16-19 val. Direktorės pavaduotoja ugdymui
Trečiadienis 16-19 val. Direktorė
Ketvirtadienis 13-15 val. Archyvarė
Penktadienis 9-12 val. Dietistė

 

Archyvarė –  atsakinga už vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklinę grupę duomenų bazės tvarkymą ir tėvų (globėjų) prašymų, dėl vaikų priėmimo, registravimą elektroninėje bazėje ir jų saugojimą.

Archyvarės el. paštas: rastvede@kodelciukas.com

Prašymų priėmimo – konsultavimo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
13 – 15 13 – 15 13 – 15 13 – 15 13 – 15
Kaip mus rasti?