Ankstyvasis ugdymas (1,5- 3 metai), 1 grupė

Ikimokyklinis ugdymas (3 – 6 metai), 2 grupės

Priešmokyklinis ugdymas (4 – 7), 1 mišri grupė