Jeigu tave atves takelis
Į „Kodėlčiuką“ į svečius
Sustok prie durų, kur varpelis
Kasdien sutinka vaikučius

Viena iš keturių jau 51-nerius metus gyvuojančio mūsų darželio grupių 1997 m. pavadinta „Varpelio“ vardu.

Šiuo metu grupė lanko 15 ankstyvojo amžiaus vaikų iki 3 metų.

„Varpelio“ grupės veiklą ir vaikų ugdymo pasiekimus, įtakojo įstaigos dalyvavimas (nuo 1995 m.) Atviros Lietuvos Egmonto Peterseno projektinėje veikloje.

Ugdymo procesas grupėje organizuojamas vadovaujantis lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, remiamasi metodinėmis rekomendacijomis „Kaip planuoti ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą“.

„Varpelio“ grupės pagrindiniai tikslai: tenkinti svarbiausius vaiko poreikius; pažinimo, saviraiškos, judėjimo, bendravimo, fizinio ir psichinio saugumo, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.

Žaidimas – mūsų vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinis tobulėjimo metodas, todėl grupėje kuriama tokia aplinka, kuri skatina vaikus veikti, ieškoti, tirti ir atrasti, sužinoti ir savo patyrimus dalintis su kitais.

Teikiama pagalba vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, kuriai vadovauja kūno kultūros pedagogė.

Puoselėjamos tradicijos, švenčiamos metinės šventės: Rudenėlio, Užgavėnės, Kaziuko mugės, Velykos, Motinos ir Tėvo dienos.

Vasarą dalyvaujame įstaigos pedagogų organizuojamoje „Vasaros stovykloje.“

„Varpelio“ grupėje laikomasi šių taisyklių :

  • pasisveikinu ir atsisveikinu;
  • atsargiai elgiuosi su žaislais ir juos padedu į vietą.

Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
Jūratė Petravičienė
Jolanta Ravinskienė
Auklėtojos padėjėja Valentina Narauskienė