Mes esame lopšelio-darželio „Kodėlčiukas” „Peliukų“ grupės kolektyvas. Grupei „Peliukų” vardas buvo suteiktas 1997 metais. Turime grupės himną ir emblemą.  Grupės kolektyvą sudaro: 15 ankstyvojo amžiaus vaikų iki 3 metų  ir mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Jūratė Petravičienė, Sigita Žitinevičienė, auklėtojos padėjėja Audra Bulotienė, logopedė Irena Daugirdienė, kūno kultūros užsiėmimus veda mokytoja, dirbanti pagal neformaliojo švietimo programą kūno kultūrai Aurika Celiešienė, muzikos užsiėmimus veda mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Ignė Elena Bulbenko.

Kasdieninėje veikloje vadovaujamės Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, remiamasi metodinėmis rekomendacijomis „Kaip planuoti ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą”.

„Peliukų” grupės pagrindiniai tikslai: tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: pažinimo, saviraiškos, judėjimo, bendravimo, fizinio ir psichinio saugumo, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą.

Dirbant su vaikais stengiamės, kad ugdymas būtų darnus, tęstinis, aiškinamės vaiko ir šeimos lūkesčius, palaikome vaiko ugdymui palankias šeimos tradicijas ir kiek įmanoma integruojame jas į ugdymo procesą.

Dalyvaujame miesto, rajono ir darželio projektiniuose darbuose, vasaros stovyklos renginiuose.

„Vaiko dvasinis gyvenimas turi vertę tik tada, kai vaikas pasineria į žaidimo, pasakos, muzikos, fantazijos, kūrybos pasaulį. Be viso šito jis tarsi sudžiovintas žiedelis“ V. Suchomlinskis

Grupės mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
S.Žitinevičienė

J.Petravičienė

Auklėtojos padėjėja:
Audra Bulotienė