Mes esame lopšelio-darželio „Kodėlčiukas” „Peliukų“ grupės kolektyvas. Grupei „Peliukų” vardas buvo suteiktas 1997 metais. Turime grupės himną ir emblemą.  Grupės kolektyvą sudaro: 22 vaikai – 6 metų  ir mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinę programą  Jūratė Petravičienė, Sigita Žitinevičienė, auklėtojos padėjėja Audra Bulotienė. Mūsų grupėje yra 16 vaikų su kalbos ir komunikacijos sutrikimais. Su jais dirba logopedė Irena Daugirdienė, kūno kultūros užsiėmimus veda mokytoja, dirbanti pagal neformaliojo švietimo programą kūno kultūrai Aurika Celiešienė, muzikos užsiėmimus veda mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Ignė Elena Bulbenko.

Kasdieninėje veikloje vadovaujamės Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ikimokyklinio ugdymo programa.

Ugdymo prioritetai:

* Laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.

* Sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi. Siekti darželio ir šeimos veiksmų vienovės, ugdant visapusiškai išsilaisvinusi vaiką.

* Tobulinti vaikų socialinius gebėjimus, sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, ieškoti kompromiso.

Grupėje kuriama aplinka taip, kad vaikas joje jaustųsi šeimininkas, galėtų gyventi ir elgtis pagal savo prigimtį. Savitai galvotų, būtų veiklus, jaustųsi nepriklausomas, tačiau būtų atsakingas už savo poelgius. Pedagogės stengiasi gerbti kiekvieną vaiko aktyvumo proveržį, jo laisvą, savarankišką veiklą susipažįstant su tikrove. Organizuojamos pažintinės ekskursijos, aplankant istorines vietas.

Dirbant su vaikais stengiamės, kad ugdymas būtų darnus, tęstinis, aiškinamės vaiko ir šeimos lūkesčius, palaikome vaiko ugdymui palankias šeimos tradicijas ir kiek įmanoma integruojame jas į ugdymo procesą. pasitelkiame šviesos stalą, kompiuterinius žaidimus, kurie padeda vaikui ugdyti įvairias kompetencijas.

Dalyvaujame miesto, rajono ir darželio projektiniuose darbuose, vasaros stovyklos renginiuose.

Grupės vaikai lanko įvairią papildomą veiklą: keramiką, dailę, sportinius šokius, mokosi anglų kalbos.

„Vaiko dvasinis gyvenimas turi vertę tik tada, kai vaikas pasineria į žaidimo, pasakos, muzikos, fantazijos, kūrybos pasaulį. Be viso šito jis tarsi sudžiovintas žiedelis“ V. Suchomlinskis

Grupės auklėtojos:
S.Žitinevičienė

J.Petravičienė

Auklėtojos padėjėja:
Audra Bulotienė