Gerbiami mūsų bendruomenės nariai,

Esame dėkingi už Jūsų paskirtą paramą 1078,00 Eur. 2019 metais. Lėšos dar nepanaudotos, jos bus panaudotos 2020  metais – oro kondicionavimo sistemos Drugelių grupėje įdiegimui.

Jūsų paskirti 1,2 proc. nuo sumokėto GPM gali virsti kokybiškesne lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ugdomąja aplinka. Bus sudarytos dar geresnės sąlygos vaikučių ugdomąjai, žaidybinei veiklai.

Norime informuoti, kad tai nėra privaloma akcija, mūsų įstaiga jokiu būdu nekontroliuos ir neviešins rėmėjų

Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ veiklai vystyti. Tikimės Jūsų paramos ir 2020 metais. Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą.

Primename:

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1,2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus.

Prašymą (Forma FR0512 versija 04) gyventojas turi pateikti nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gegužės 2 d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Prašymą FR0512 versija 04 galima pateikti:

– Elektroniniu būdu

Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma versija 04 pateikti internetu.

Paprasčiausias būdas – prašymą pateikti interaktyviai (on-line).

Prašymo FR0512v.04 pateikimo “on-line” būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai naudojantis EDS, instrukcija.

FR0512 versiją 04 – užpildyti Fondo duomenys, kartu pridėtą  forma.

– Tiesiogiai įteikti Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui arba atsiųsti paštu

Prašymą užpildytą kompiuteriniu būdu (FR0512 versija 04. forma DOC formatu – užpildyti Fondo duomenys) ar ranka FR0512 versija 04 forma PDF formatu galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba įdėti į voką, užklijuoti, pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo ir išsiųsti paštu gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijai.

Lopšelio-darželio “Kodėlčiukas” duomenys, reikalingi prašymui užpildyti:

Paramos gavėjo kodas 191641967
Paramos gavėjo pavadinimas Kauno lopšelis-darželis “Kodėlčiukas”
Adresas S. Raštikio 21, LT-50135 Kaunas

Formos FR0512 užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 metų formos FR0512  versija 04 pildymo tvarka yra pakeista.

Esame dėkingi už bendradarbiavimą ir paramą lopšeliui-darželiui „Kodėlčiukas“

Išsamesnę informaciją galite rasti: www.vmi.lt