Esame dėkingi už Jūsų paskirtą paramą 1453,58 Eur. 2018 metais. Lėšos dar nepanaudotos, jos bus panaudotos 2019 metais – oro kondicionavimo sistemos salėje įdiegimui.

Jūsų paskirti 2 proc. nuo sumokėto GPM gali virsti kokybiškesne lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ ugdomąja aplinka. Bus sudarytos dar geresnės sąlygos vaikučių ugdomąjai, žaidybinei, koncertinei  veiklai. Norime informuoti, kad tai nėra privaloma akcija, mūsų įstaiga jokiu būdu nekontroliuos ir neviešins rėmėjų

Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos lopšelio – darželio „Kodėlčiukas“ veiklai vystyti. Tikimės Jūsų paramos ir 2019 metais. Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą.

Primename:
Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus.

Prašymą (Forma FR0512v.03.) gyventojas turi pateikti nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gegužės 2 d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

VMI paruoštas leidinys – 2 procentai PARAMAI

Prašymą FR0512v.03 galima pateikti:

– Elektroniniu būdu

Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512v.03. pateikti internetu.

Papraščiausias būdas – prašymą pateikti interaktyviai (on-line).

Prašymo FR0512v.03 pateikimo “on-line” būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai naudojantis EDS, instrukcija.

Kitas būdas – prašymo pateikimas internetu naudojant “ABBYY eFormFiller 2.5” programą. Informacija EDS.

FR0512v.03.zip – užpildyti Fondo duomenys, kartu pridėta ir forma.

– Tiesiogiai įteikti Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui arba atsiųsti paštu

Prašymą užpildytą kompiuteriniu būdu (FR0512v.03. forma DOC formatu – užpildyti Fondo duomenys) ar ranka FR0512v.03. forma PDF formatu galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba įdėti į voką, užklijuoti, pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo ir išsiųsti paštu gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijai, žr. adresus.

Lopšelio-darželio “Kodėlčiukas” duomenys, reikalingi prašymui užpildyti:

Paramos gavėjo kodas 191641967
Paramos gavėjo pavadinimas Kauno lopšelis-darželis “Kodėlčiukas”
Adresas S. Raštikio 21, LT-50135 Kaunas

Formos FR0512 užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2005 metų formos FR0512 pildymo tvarka yra pakeista – 13, 14 ir 15 laukeliai nebepildomi!

Išsamesnę informaciją galite rasti: www.vmi.lt