Steigėjas
kauno-miesto-savivaldybe
Partneriai
smm
upc
logo_lt

Sveikatos želmenėlių asociacijos nariai

bepatyciu-logo
Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Naujienos

Teikiame bendruomenės svarstymui Kauno lopšelio darželio „Kodėlčiukas“  direktorės Rasos Kazimieros Tamulaitienės 2020 metų veiklos ataskaitą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48,  mokyklos vadovas metų veiklos ataskaitą turi paskelbti viešai (įstaigos internetinėje svetainėje) ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei bei mokyklos tarybai.

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2021-01-30 imtinai) nuo ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Skelbiame direktorės ataskaitą 2020 metų veiklos ataskaita bei kviečiame teikti komentarus ir pasiūlymus rašant el. laišką Kauno lopšelio darželio „Kodėlčiukas“ tarybos narei – raštvedei Kristinai Abramavičienei  rastvede@kodelciukas.com

 

 

 

Mielieji,

Lai Šv. Kalėdos ir Naujieji metai ant savo delnų neša šilumą, džiaugsmą, kantrybę. Lai slenkstį namų tyliai peržengia Meilė, Ramybė, Pagarba, Santarvė… Linksmų švenčių. Likime sveiki.
Kauno l/d ,,Kodėlčiukas” bendruomenė

 

 

Mokytojo dienos proga norime Jums, mieli mokytojai, padėkoti už kilnų bei pasiaukojantį darbą, už tikėjimą tuo, ką darote, už bendradarbiavimą ir šiltą bendravimą.

Linkime stiprybės ir optimizmo.
Kauno l/d ,,Kodėlčiukas” administracija

DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO INFORMACIJĄ RASITE ČIA.

Mielieji,

Tegul rugsėjo pirmosios varpelis širdelę pripildo džiaugsmo ir uždega didelį norą žengti pažinimo, pasakų, žaidimų, stebuklų keliu.Ši diena, kai po ilgų vasaros atostogų į l/d ,,Kodėlčiukas’’ sugrįžta klegesys, vaikų juokas, šypsenos. Tai diena, kuria prasideda kažkas naujo, tai šventė, kuri paliečia kiekvieną iš mūsų. Mūsų kolektyvas tikisi, kad mūsų įstaiga – tai pradžia didžiulio kelio, kuris dovanos atradimo džiaugsmą, įkvėpimą, žinių troškimą ir bus sėkmingas bei kūrybingas. Kiekviena rugsėjo 1 –oji  tai atverčiama nauja knyga, kuria rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis. Mažiesiems mūsų draugams linkime smalsumo, troškimo išmokti kažko naujo, o Tėveliams – stiprybės, kantrybės, gražaus tarpusavio bendravimo. Mokytojoms linkime sveikatos, ištvermės, ryžto, kūrybiškumo, tarpusavio pagarbos, nuoširdaus bendravimo ir meilės savo pasirinktai profesijai. Atminkite, Jūs ne mokytojos, Jūs net mokytojos. Nėra kilnesnio tikslo, kaip padėti vaikui eiti žinojimo ir mokėjimo keliu. Padėjėjoms ir kitam pagalbiniam personalui linkime ir toliau taip gražiai įsilieti į mūsų kolektyvą ir skleisti šilumą ir atsidavimą ugdytiniams. Administracijai linkime ištvermės, tikėjimo ir noro padėti vaikams būti laimingiems. Kaip gera bus vėl Jus visus matyti. Jūs visada būsite mūsų širdies dalimi. Visada Jūsų lauksime.

Su švente, miela l/d ,,Kodėlčiukas’’ bendruomene!

Nuoširdžiai Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė.

 

Vadovaujantis sveikatos ministerijos 2020-08-17 Nr. V-1840 patvirtinta tvarka:

 • Prailgintos veiklos grupių nebus. Vaikai lankys tik savo grupę. ,,Varpelio’’ ir ,,Kiškučių’’ grupės dirbs nuo 7 val. 30 min. iki 18 val. ,,Drugelių’’ ir ,,Peliukų’’ grupės nuo 7 val. iki 19 val.
 • Grąžinami temperatūrų matavimai prie įstaigos įėjimo tiek vaikams, tiek jį lydintiems asmenims. Jus pasitiks įstaigos darbuotojai.
 • Su slogos, bėrimo, kosulio ar kitų ligų požymiais vaikai nebus priimami, o pasireiškus šiems požymiams vaikui jau esant darželyje, būsite  informuoti vaiką skubiai pasiimti iš įstaigos;
 • Įėjimas į įstaigą lydintiems asmenims  tik su veido apsaugos priemonėmis. Ypatingai aktualu mūsų naujokų tėveliams, nes į grupės rūbinėlę, adaptaciniam periodui bus įleidžiami tik su kaukėmis ir ribotu srautu;
 • Vaikų pasiėmimas bus vykdomas paskambinus prie durų į grupę nurodytu mygtuku ir vaikas bus palydimas iki durų arba jei vaikai tuo metu lauke pasiimant iš lauko teritorijos, taip stengsimės mažinti kontaktų kiekį.;
 • Labai prašome aptarti iš anksto su vaikais šias procedūras, kad patirtų kuo mažiau streso;
 • Vaikų, kurie yra didesni, drąsesni prašysime nelydėti iki rūbinėlių dėl saugumo. Išimtį darome tik naujokų vaikų tėveliams, nes suprantame, kiek nerimo patiria ir vaikai, ir tėvai adaptaciniu periodu;
 • Rugsėjo 1 d. šventė įvyks 10 val.30 min. įstaigos kiemelyje priklausomai nuo oro sąlygų. Šventės metu tėveliams (globėjams) ar kitiems lydintiems asmenims veido apsaugos priemonės būtinos ir prašysime laikytis 1-1,5 m. tarpusavio saugos atstumų; Jei oras neleis mums būti lauke, šventė vyks kiekvienoje grupėje atskirai. Jei vyks grupėje, tuomet atsiprašome tėvelių (globėjų), bet Jums pamojuosime rankele ir eisime į grupes vieni;
 • Sveikatos pažyma 027a forma mūsų įstaigą lankantiems vaikams su odontologo žyma  ( skaitmeniniu pavidalu lt arba paprastu popieriniu išrašu) gali būti pateikiama iki 2020 12 31 d. , išskyrus tuos atvejus, kai vaikas ateina iš kitos įstaigos ar tik pradeda lankyti l/d ,,Kodėlčiukas’’, yra alergiškas ir jam būtina pritaikyti valgiaraštį. Įstaigos naujokams sveikatos pažymas yra būtina pateikti iki rugsėjo 17 d. kaip numato karantino atšaukimo tvarka;
 • Muzikos, kūno kultūros užsiėmimai bus vykdomi atskirai kiekvienos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų daromi tarpai ir patalpos vėdinamos bei dezinfekuojamos;
 • Atnaujinama iš dalies ir būrelių veikla, tačiau užsiėmimai vyks atskirai su kiekvienos grupės vaikais, lygiai taip pat paliekant laiko pertraukas patalpų vėdinimui ir dezinfekcijai;
 • Individualių konsultacijų norintys asmenys gali nuo rugpjūčio 31 d. registruotis įstaigos tel. 8 37 313985, 8 37 314073; paštu: info@kodelciukas.com ir pagal suderintą grafiką bus priimami.

 

Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė.