Steigėjas
kauno-miesto-savivaldybe
Partneriai
smm
upc
logo_lt

Sveikatos želmenėlių asociacijos nariai

bepatyciu-logo
Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Naujienos

Mokytojo dienos proga norime Jums, mieli mokytojai, padėkoti už kilnų bei pasiaukojantį darbą, už tikėjimą tuo, ką darote, už bendradarbiavimą ir šiltą bendravimą.

Linkime stiprybės ir optimizmo.
Kauno l/d ,,Kodėlčiukas” administracija

DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO INFORMACIJĄ RASITE ČIA.

Mielieji,

Tegul rugsėjo pirmosios varpelis širdelę pripildo džiaugsmo ir uždega didelį norą žengti pažinimo, pasakų, žaidimų, stebuklų keliu.Ši diena, kai po ilgų vasaros atostogų į l/d ,,Kodėlčiukas’’ sugrįžta klegesys, vaikų juokas, šypsenos. Tai diena, kuria prasideda kažkas naujo, tai šventė, kuri paliečia kiekvieną iš mūsų. Mūsų kolektyvas tikisi, kad mūsų įstaiga – tai pradžia didžiulio kelio, kuris dovanos atradimo džiaugsmą, įkvėpimą, žinių troškimą ir bus sėkmingas bei kūrybingas. Kiekviena rugsėjo 1 –oji  tai atverčiama nauja knyga, kuria rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis. Mažiesiems mūsų draugams linkime smalsumo, troškimo išmokti kažko naujo, o Tėveliams – stiprybės, kantrybės, gražaus tarpusavio bendravimo. Mokytojoms linkime sveikatos, ištvermės, ryžto, kūrybiškumo, tarpusavio pagarbos, nuoširdaus bendravimo ir meilės savo pasirinktai profesijai. Atminkite, Jūs ne mokytojos, Jūs net mokytojos. Nėra kilnesnio tikslo, kaip padėti vaikui eiti žinojimo ir mokėjimo keliu. Padėjėjoms ir kitam pagalbiniam personalui linkime ir toliau taip gražiai įsilieti į mūsų kolektyvą ir skleisti šilumą ir atsidavimą ugdytiniams. Administracijai linkime ištvermės, tikėjimo ir noro padėti vaikams būti laimingiems. Kaip gera bus vėl Jus visus matyti. Jūs visada būsite mūsų širdies dalimi. Visada Jūsų lauksime.

Su švente, miela l/d ,,Kodėlčiukas’’ bendruomene!

Nuoširdžiai Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė.

 

Vadovaujantis sveikatos ministerijos 2020-08-17 Nr. V-1840 patvirtinta tvarka:

 • Prailgintos veiklos grupių nebus. Vaikai lankys tik savo grupę. ,,Varpelio’’ ir ,,Kiškučių’’ grupės dirbs nuo 7 val. 30 min. iki 18 val. ,,Drugelių’’ ir ,,Peliukų’’ grupės nuo 7 val. iki 19 val.
 • Grąžinami temperatūrų matavimai prie įstaigos įėjimo tiek vaikams, tiek jį lydintiems asmenims. Jus pasitiks įstaigos darbuotojai.
 • Su slogos, bėrimo, kosulio ar kitų ligų požymiais vaikai nebus priimami, o pasireiškus šiems požymiams vaikui jau esant darželyje, būsite  informuoti vaiką skubiai pasiimti iš įstaigos;
 • Įėjimas į įstaigą lydintiems asmenims  tik su veido apsaugos priemonėmis. Ypatingai aktualu mūsų naujokų tėveliams, nes į grupės rūbinėlę, adaptaciniam periodui bus įleidžiami tik su kaukėmis ir ribotu srautu;
 • Vaikų pasiėmimas bus vykdomas paskambinus prie durų į grupę nurodytu mygtuku ir vaikas bus palydimas iki durų arba jei vaikai tuo metu lauke pasiimant iš lauko teritorijos, taip stengsimės mažinti kontaktų kiekį.;
 • Labai prašome aptarti iš anksto su vaikais šias procedūras, kad patirtų kuo mažiau streso;
 • Vaikų, kurie yra didesni, drąsesni prašysime nelydėti iki rūbinėlių dėl saugumo. Išimtį darome tik naujokų vaikų tėveliams, nes suprantame, kiek nerimo patiria ir vaikai, ir tėvai adaptaciniu periodu;
 • Rugsėjo 1 d. šventė įvyks 10 val.30 min. įstaigos kiemelyje priklausomai nuo oro sąlygų. Šventės metu tėveliams (globėjams) ar kitiems lydintiems asmenims veido apsaugos priemonės būtinos ir prašysime laikytis 1-1,5 m. tarpusavio saugos atstumų; Jei oras neleis mums būti lauke, šventė vyks kiekvienoje grupėje atskirai. Jei vyks grupėje, tuomet atsiprašome tėvelių (globėjų), bet Jums pamojuosime rankele ir eisime į grupes vieni;
 • Sveikatos pažyma 027a forma mūsų įstaigą lankantiems vaikams su odontologo žyma  ( skaitmeniniu pavidalu lt arba paprastu popieriniu išrašu) gali būti pateikiama iki 2020 12 31 d. , išskyrus tuos atvejus, kai vaikas ateina iš kitos įstaigos ar tik pradeda lankyti l/d ,,Kodėlčiukas’’, yra alergiškas ir jam būtina pritaikyti valgiaraštį. Įstaigos naujokams sveikatos pažymas yra būtina pateikti iki rugsėjo 17 d. kaip numato karantino atšaukimo tvarka;
 • Muzikos, kūno kultūros užsiėmimai bus vykdomi atskirai kiekvienos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų daromi tarpai ir patalpos vėdinamos bei dezinfekuojamos;
 • Atnaujinama iš dalies ir būrelių veikla, tačiau užsiėmimai vyks atskirai su kiekvienos grupės vaikais, lygiai taip pat paliekant laiko pertraukas patalpų vėdinimui ir dezinfekcijai;
 • Individualių konsultacijų norintys asmenys gali nuo rugpjūčio 31 d. registruotis įstaigos tel. 8 37 313985, 8 37 314073; paštu: info@kodelciukas.com ir pagal suderintą grafiką bus priimami.

 

Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė.

GERBIAMI LOPŠELIO-DARŽELIO “SVIRNELIS” TĖVELIAI (GLOBĖJAI),

Informuojame Jus, kad Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ džiaugiasi galėdamas Jus priimti svečiuose 2020 m. liepos mėn.

Įstaiga, vadovaudamasi ESV rekomendacijomis dėl grupių izoliacijos, dirba be prailginto veikimo grupės, jos darbo laikas 7:30-18:00. Jūsų grupės pavadinimas bus “Svirnelis”.  Grupėse pedagogai dirbs po pilną darbo dieną .

Vaikų atvedimas privalomas nuo 7:30 iki 8:30, pasiėmimas iki 18:00.  Visi Jūs gausite į savo elektroninius paštus laikiną prisijungimą prie elektroninio dienyno sistemos “Mūsų darželis”. Mitybos grafikus ir informaciją apie maitinimą galite rasti skiltyse Dienos ritmas ; Valgiaraščiai.

Nepriimsime vaikų, kurie karščiuoja daugiau nei 37,3, kosėja, ar turi kitų ligos požymių, įskaitant ir bėrimus.

Rekomenduojame, kad Tėvai (globėjai) vaikus atvestų į įstaigą tik su veido apsaugos priemonėmis, įgyvendinant įstaigos direktoriaus pareiginės instrukcijos bei LR Švietimo įstatymo nuostatą dėl vaikų saugos ir sveikatos užtikrinimo.

Iki malonių susitikimų!

Administracija

Gerbiami Kodėlčiuko ugdytinių tėveliai,

Nuolat švelninant karantino sąlygas, pagaliau sulaukėme džiugių žinių ir dėl ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo atnaujinimo:

PRADEDAME DIRBTI  GEGUŽĖS 18 DIENĄ!!! 

Ačiū visiems, dalyvavusiems Švietimo skyriaus apklausoje. Dauguma nurodėte, kad pageidautumėt vesti vaikučius į darželį nuo gegužės 18 d.

Kreipiamės į Jus ir informuojame dėl tam tikrų pasikeitimų, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį, kurie bus reikalingi šiuo laikotarpiu 

Įstaiga nuo 2020 05 18 karantino metu dirbs įprastu laiku.

Nerekomenduojama vesti:

Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020 03 23 įsakyme V-483 numatytame apraše  prisegame čia

Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys). Laikysimės visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, nurodytų Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-1116 prisegame čia

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

Vaikus lydintys asmenys turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones.

Vaikai priimami kieme, kiekvienai grupei priskirtoje aikštelėje. Esant blogam orui, vaikai bus pasitinkami prie įėjimo į darželį.

Vaikus atvesti į darželį galima  vadovaujantis grupių darbo laiku.

Grupių lauko  aikštelėse vaikai priimami nuo 7.45 iki 8.15 val. ( užtikrinant laiko rezervą grupių dezinfekcijai prieš darbo pradžią).

Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukeltų  didelio streso. Darbuotojas dėvės kaukę arba apsauginį skydą  ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą.

Susidarius didesniam atėjusių skaičiui, prašome laikytis saugaus atstumo.

Vaikai pasiimami iš savo grupės  lauko žaidimo aikštelės, nesant aikštelėje vaikų buvimo kieme metu, kitu atveju, prašome skambinti grupės mokytojai ir susitarti dėl vaiko palydėjimo iki išėjimo.

Pirmą kartą po karantino atėjusių į darželį vaikų tėvai privalės užpildyti ir pasirašyti Tėvų deklaraciją prisegame čia  

Būtų labai gerai, jei ateidami atsineštumėte jau užpildytą.

Apie neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui,  prašome informuoti el. paštu : info@kodelciukas.com arba tel.  37 314073,  arba informuojate grupės mokytojas.

Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.

Prie įstaigos įėjimo bus padėtos dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.

Laiptinė bus dezinfekuojama  kas 2 val.

Grupių veikimas:

„Peliukų“ ir „Drugelių“ grupių darbo laikas  nuo 7 val. iki 19 val.

„Kiškučių“ ir „Varpelio“ grupių darbo laikas keičiasi : nuo 7 val. 30 min. iki  18 val.

Šių grupių vaikai į prailgintas grupes bus nepriimami.

Specialistų (muzikos, sporto ir kt.) užsiėmimai organizuojami tik tos pačios grupės vaikams, bendros veiklos neorganizuojamos. Logopedė nuo gegužės 18 iki 31 dienos dirbs ir konsultuos nuotoliniu būdu.

Mokestis už paslaugas:

 • Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.
 • Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.

Labai tikimės, kad saugosite vaikus, save ir vieni kitus. ir padėsite mums apsaugoti  mūsų ugdytinius, darbuotojus ir Jus. Dėl esamos situacijos, pasikeitimų gali būti kasdien, todėl stengsimės Jus informuoti kuo greičiau ir padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.

Administracija