Kauno lopšelio-darželio “Kodėlčiukas” metinė veiklos ataskaita https://www.kodelciukas.com/wp-content/uploads/2020/03/Metinė-ataskaita.pdf

Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas” metinė veiklos ataskaita čia.

2018 metų ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo veiklos ataskaita čia.

2017 metų ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo veiklos ataskaita čia.

 

 

 

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas

Rezultatus rasite čia.Įrašas atnaujintas: 2018-04-04

 

Vertinimo rezultatai ir pasiekimai

Įrašas atnaujintas: 2018-04-04

Žiūrėti metinėje veiklos programoje. Ją rasite čia.

 

Projektai

Įrašas atnaujintas: 2018-04-03

Rudens projektas

Žiemos projektas

Pavasario projektas